» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2751

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Efterföljelse

Bibeln är full av människoöden som handlar om hur Gud kallar människor till tjänst i hans vingård. Vi kan läsa om deras vittnesbörd som handlar om hur dessa män och kvinnor har på olika sätt brottats med sin kallelse. En kallelse till ett lärjungaskap, som djupast handlar om att hålla sig så nära Guds hjärta som det går. Men i en värld som vår där Gud har utestängts från livets centrum blir talat om efterföljelse obegripligt. Vi matas ständigt med information som uppmanar oss till att själva råda över våra liv, helst redan när vi är bara barnet. Ingen skall lägga sig i hur vi sköter våra liv. Varje individ är sin egen Gud. Vi lever i en kultur som vill förmedla oss, p g a ökad materialism, frihet och självständighet på bekostnad av inre splittring och yttre vacker fasad. Vi ska synas och höras helst på två platser samtidigt. Själen däremot är det ingen som talar om och inte heller att livet måste ha ett evighets perspektiv. Vad blir det av ett samhälle där alla är vackra, unga och framgångsrika? Jag menar att detta mål inte är verklighets förankrat, just för att vi människor dagligen ser och hör hur skört livet är för oss alla.

Men är det bibliska lärjungaskap ett alternativ till den livsstil som massmedierna erbjuder oss? Och i så fall varför?
Vi låter evangelisten Johannes ge oss svaret när han skriver; Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett; det vi skådade och med våra händer rörde vid- om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans Son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomligt (1 Joh 1:1-4).

Johannes beskriver lärjungaskapet som ett liv genomsyrat av Guds totala närvaro. Han hävdar att han bokstavligt har sett och rörd vid Gud själv. Är det inte detta att röra vid Gud som vårt kristna liv handlar om. Är det inte detta som vi förväntar oss av Jesus att han också talar till oss och helar oss från våra synder när han rör vid oss? Jag tror att kyrkans viktigaste uppdrag är just detta att genom Guds Ord, ge röst åt Gud. Att ge röst åt sin älskade Herre är just det Johannes brinner för och arbetar hårt för. Det som han har hört, det vill han ge vidare till dig och mig. För sådan är det glada budskapet om Kyrkans Herre att det skall gå från mun till mun oavsett vem man är. Johannes övertygar oss om att det som han tagit emot var inte hans evangelium utan han mottog det gudomliga odet från Gud själv genom Jesus av Nasaret. Bör vi då lärjungar idag förvänta oss att kyrkan förvaltar detta Kristus gudomliga vilja oförvanskad och inte blandad med mänskliga påbud som smyger sig in medvetet eller omedvetet. Kyrkofäderna har sammanfattat detta gudomliga evangelium med en enda mening; nämligen Gud blev människa för att vi skulle bli gudomliggjorda (Den ortodoxa kyrkan sid. 26).

Både du och jag kan vittna om att tron är källan i oss som verkar så att vi väljer ett liv i efterföljelse. Vårt möte med Jesus tror jag har många likheter med apostlarnas möte med Gud. För att säga ja till Jesus som är Gud själv, kräver en viss tid för mognad, självrannsakan och ett liv riktat på evigheten. Lärjungarna brottades med Gud och deras nya identitet som blivande kristna under hela deras liv. Evangelisterna skriver frimodigt om deras otro, synder och brister men också om deras närhet och kärleken till Gud. Deras möte med den uppståndne Herre, ledde till att du och jag är kristna och kommer samman som lärjungar till Guds hus. Vi får också brottas med Jesus för att hitta meningen med vårt liv och upptäcka Gud dagligen. För Jesus har sagt att han är vår främsta källa till Guds inre liv. Det är mänskligt att tvivla på sig själv och Gud många gånger under livets gång, men Gud är nådig och barmhärtig. Det är inte svårt att perioder i livet kan vi känna igen oss i Petrus, Tomas tvivlaren eller lärjungen som Jesus älskade. Vi får bara inte glömma att det är mänskligt att gå vilse men att det finns alltid en märkt väg att följa och det är Jesus fotspår. Det är hoppingivande att veta att min livsväg har Jesus Kristus redan gått på, han finns alltid före mig för att hjälpa mig upp när jag ramlar. Jesus har sagt att den som tror på honom tror också på Fadern och den som har sett Jesus har samtidigt sett Fadern. Jesus lärjungaskap och efterföljelse handlar om att peka på och uppenbara den treenige Guden. Hans lärjungaskap djupast sett har handlat om att den syndiga människans kan visst med Guds hjälpa leva ett liv genomsyrat av Guds nåd och barmhärtighet. Jesus påpekade ständigt för sin omgivning att hans uppdrag är att göra Faderns vilja. Och hävdade att han var sänd i tjänst av Fadern för ett gudomligt uppdrag. Den bild som Jesus ger av det kristna lärjungaskap handlar om ett liv som återspeglar den treenige Guden, både som individer och som Kyrka. Detta är en svindlande tanke. Om Jesu liv och gärning på korset är sant då borde det väl finnas en angelägen orsak för Gud att vilja födas som en människa, anta mänsklig gestalt i Jesus av Nasaret?

Är det inte så att mänskan brister i respekt och kärlek i möte med sin nästa? Det första vi tänker när vi möter varandra är inte att vilja se Gudsavbilden i varandra. Nej, jag tror att vi människor medvetet eller omedvetet i första hand söker vårt eget ansikte. Vår egen kärlek och vår anseende är många gånger riktmärken i våra liv. Vi vill gärna vara lärjungar till oss själva. Men egenkärleken har ett högt pris, ett liv som upplevs tomt och oroligt, där man är ständigt på flykt. Just detta tillstånd i våra liv var Jesus främsta mål att peka på och visa på en annan livshållning. För jag tror att Gud själv räknar med ondskans verkliga existens i våra liv och i världen. Gud vet att det ondas makt i världen är mäktig vars syfte är att ödelägga och riva ner.

Därför kan vi läsa om profeter och Guds Son i Bibeln, där Gud är ytterst angelägen om att visa på det goda livet, ett liv präglat av helhet och frid. Gud har genom Jesus uppenbarat för oss hur vi bör leva våra liv när vi väljer bort det onda. Därför säger Jesus Om någon vill gå i mina spår måste han/hon förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull han skall finna det. Är det inte helighet som Jesus pekar på här? För vad är det vi finner när vi söker den helige Guden? Har inte Gud erbjudit sig själv till oss genom nattvardens mysterium?

Den natt då vår Herre blev förråd sade han; Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er ( Mark 22: 19-20, Matt 26: 26-28, Mark 14: 22-25).
Gud är helig och vill att vårt lärjungaskap skall präglas av helighet. Många människor menar att kristendomen är fyllt av krav, och då är lärjungaskapet den tyngsta biten. Men vad är stötestenen i ett lärjungaskap som handlar min helhet och delaktighet redan nu i det eviga livet? Lärjungaskapet börjar redan när vi döptes, där började vår Gudsrelation som handlar om en delaktighet i Jesus lidande, död och uppståndelse. Här knyter Gud och människor ett personligt förbund, som handlar om min upprättelse och kärlek riktat mot Gud. Dopet är vårt hopp när vi inte orkar bära livets bördor och hjälper oss att bära vårt kors till den gudomliga rastplasten, nattvarden. I enkelt bröd och vin, en jordisk och samtidigt en gudomlig måltid får oss redan nu vara med och smaka av det eviga livet med Gud. Här vid måltidsgemenskap med Gud och varandra får vi vila, lägga av och fyllas med Guds oändliga välsignelser. Lärjungaskap, som Jesus lärjunge för mig handlar om evigheten mitt i tiden. Vad handlar den om i ditt liv?

Yildiz Gunarsson, 5 augusti 2004


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019