» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2751

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


I GODA PRÄSTERS SÄLLSKAP.

Inom den syrisk ortodoxa kyrkan är prästämbetet på livstid, med vissa undantag för sjukdom och missbruk av ämbetet. Många av våra äldre präster/huri är utan teologisk utbildning i botten.

Det är först i diasporan som den syrisk ortodoxa kyrkan har fått möjligheter av att ha utbildade teologer till präster. Utan tvekan är världslig kunskap väldigt viktig då prästen leder en stor församling både andligt och världsligt under sin ämbetes tid i kyrkan. Minst lika viktigt är prästens av hans själ, alltså själens ständiga utveckling genom Herren Jesus Kristus och Guds Helige Andes ledning. Augustinus lär ha sagt: I min själ räknar jag mina år.
Jag har fått glädjen att möta två präster inom den syrisk ortodoxa kyrkan i norra Botkyrka. Att jag är kvinna har inte varit till hinder, då vi har mötts i Guds namn.

Den ena är fader -Huri- Shabo El Huri, församlings-Huri i Mor Petrus och Mor Paulus kyrkan i Hallunda/Norsborg. och den andra är fader George Chachan, församlingspräst i Mor Georgis kyrkan i Hallunda/Norsborg. Båda kyrkor har varsin kyrkostyrelse som bejakar dess ekonomiska intressen. Prästerna är församlings anställda och erhåller sin lön, alla andra ekonomiska gåvor går oavkortad till kyrkan ändamål. Fader Huri Shabo har varit verksam präst/Huri sedan 1982 i norra Botkyrka och kom till Sverige från staden Hassake i Syrien som blivande präst. Fader George är präst sedan 1997 och kom till Sverige från staden Kamishli i Syrien också som blivande präst.

Båda dessa Krististällföreträdare har känt sig kallade av Herren till sitt ämbete och deras mål är att leda själar till Herren. Deras vägar ser olika ut men målet är det samma. Fader huri Shabo har haft som krav på sin kyrkostyrelse, redan innan han prästvigdes, att bedriva undervisning i sin kyrka vid sidan av sitt prästarbete. Han är utbildad lärare i syriska språket och i arabiska. Det kravet har varit mer än välkommet under alla år som han har undervisat i klassisk syriska och i kristendom och i vårt folks historia. Dessutom har han varit som en bro för sina elever mellan vår och den svenska kulturen. Han har även oegennyttigt undervisat och fostrat många skaror av shamoshe och sameshyotho till kyrkans smyckning. Han har med mycket hårt arbete, tålamod och inlevelseförmåga på nytt skapat och efterlevt en minutiös kyrkotradition inom hela sin kyrka, från shamoshe grupper till själva Gudstjänst firandet. Allt är enligt gällande kyrkoregler och i lydnad för Gud. Ordningen under hans Gudstjänst firanden ger åhöraren en känsla av trygghet och himmelsk glädje. Han kan sin Bibel och sitt ämbete, som han vårdar med sin själ. Fader huri Shabo har talets och ledarskapets gåva, tror jag. som ju är så välbehövlig i vår kyrka och inom vår folkgrupp som genomgår nytänkandets kris på gott och ont. På gott därför att många läser sin bibel och vill ha öppna samtal och församlings ledare som förstår sig på samhället vi lever i och kan vara stöttepelare i många frågor. På ont därför att samhället och världen spelar en mycket större roll i våra liv, än vad vi vågar drömma om som kristna i diasporan. Både han och hans hustru har berikat den syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige med många olika kristna aktiviteter för olika åldersgrupper. Tillsammans har de två varit och är det än idag oförfärade och viljestarka eldsjälar i den syrisk ortodoxa kyrkan, som var ganska nyetablerad i Sverige då han prästvigdes och folket levde i stor utsträckning som syrianer och det svenska samhället hade inte trängt in i hemmen ännu, och därför var det lättare att på nytt skapa kristna traditioner i Sverige.

Som exempel kan nämnas: Boudoke, kan jämföras med scaoterna. Tanavol som är mottagandet av den första nattvarden för små barn. Dock tar alla barn i den syrisk ortodoxa kyrkan sin första nattvard redan då de döps som väldigt små enligt kyrkans dop- sakrament. Själva ceremonin är hämtad från den katolska kyrkans tradition, men den har ett gott syfte även i vår kyrka, då man samlar en grupp barn pojkar och flickor och undervisar de i Guds ord redan som små och i fin gemenskap. Det är även en glädje för kyrkan och för föräldrarna. En annan tradition som fader huri Shabos hustru har fört in i den syrisk ortodoxa kyrkan i Hallunda/Norsborg är Maria tillbedjan i maj månad år efter år. Varje kväll samlas en grupp kvinnor och lovsjunger jungfru Maria, Guds föderskan.

Det är vackert att höra dessa kvinnor lovsjunga Guds moder, om än på arabiska. Sedan har hon även fört in traditionen av att ha en kvinnokommitté i kyrkan. Dess syfte är att utföra barmhärtighets arbete i samhället, särskilt att skicka pengar till behövande i fattiga länder.
Fader George kom till Sverige i en tid av nytänkande eller individtänkande och personligutveckling som vardagsmat för de flesta i den syrisk ortodoxa kyrkan. Han har mött på djupa klyftor bland sin församlings medlemmar och det svenska samhället med dess rasande utveckling av gränslöshet på så många områden som många av oss känner maktlöshet inför. Vi hinner helt enkelt inte i kapp tidens trender. Med alldeles för lite av den äldre kyrkotraditionen i ryggsäcken kom fader George till kyrkan och ville förnya och förenkla för den nya människan. Men den nya människan ville ha hela Gudstjänsten så som kyrkans tradition bjöd. I många av församlings medlemmarnas öron är hans predikningar inte av denna världen, och många missar själva poängen med dem.

Fader George undervisar i bibeln och handleder shamoshe grupperna i sin kyrka. Det finns en tendens till osäkerhet på Guds altare då han har Gudstjänstceremonin, bland shamoshe. Men träning och erfarenhet ger färdighet.

Dock lovsjunger flickkören helt underbart under hela Gudstjänsten. Även i Mor Georgis kyrkan finns det traditioner av Tanavol, Mariabönen och kvinnokommitté som anordnas av frivilliga eldsjälar år efter år. Alla arbeten som utförs av medlemmarna i kyrkan sker på ideellt basis, med undantaget prästens/Hurins och lärarens lön.

Fader George har bönens och andliga vägledandets gåva, tror jag. Han undervisar gärna i själens mystik än i världslig kunskap, både i sin predikan och i sina samtal med människor, tyvärr blir missförstånden fler än den goda effekt han hoppas på att åhöraren ska få ingjuta i sin själ...

Men ingen kan komma till själen om inte genom världens och kroppens askes, som bekant är.
Dessa båda andliga fäder tror tveklöst på miraklen i Guds namn och menar att Gud ju ständigt på nytt skapar sin skapelse och därför är människans pånyttfödelse genom Guds ande helt naturligt enligt Guds lag. Fader George har i sin kyrka nådligvägledning för enskilda individer som känner sig kallade av Gud till ett arbete i Hans tjänst. Medan fader Huri Shabo inte har kontinuerlig andligvägledning, dock hoppas han att flera ska våga söka sig till sin präst i andliga frågor.

Jag kan inte annat än njuta av Gudstjänst firandet i båda kyrkor och av båda Kristi ställföreträdare. Båda två inger respekt och vördnad som person och präst/Huri. De har dessutom samma hopp om den syrisk ortodoxa kyrkans blomstring i diasporan, nu och i framtiden kommer den att berikas med individer som självmant söker sig till Bibeln och kyrkan.

Viktoria Soma, 10 juli 2004


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019