» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2761

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Islam i ett västerländskt samhälle ?!Vi minns alla rapporterna om de muslimska flickor som vägrade delta i gymnastik, sexual- och annan undervisning i de svenska skolorna. En debatt uppstod, krav på speciella ”muslimskolor” strömmade in, och skolorna tänjde på reglerna för att inte skapa ”obehag” för de muslimska flickorna. I och med detta öppnades en ny dörr i det svenska samhället som till stor del fortfarande står vidöppen.

Idag kräver ordförande i Sveriges muslimska råd att alla muslimer i Sverige ska tillerkännas separat juridisk ställning, så att de kan tillämpa sharialagarna. Samtidigt kommer krav på annat håll om att ramadan, den islamistiska högtiden, ska inskrivas i den svenska kalendern. Var skall gränsen för islams inflytande i det svenska samhället dras?

Den 26 september 2003 publicerade DN artikeln: ”Islam är på väg att prägla Sverige”. Skribenten Magnus Karaveli tog där upp det han anser är konsekvenserna av ”den toleranta responsen” dagens muslimer i Sverige möter. Det är viktigt att betona att Karaveli är ute efter att varna för den ändring av lagar och sedvänjor i vårt land som kan komma att påverkas av den politiska grenen av islam, som i normalfallet inte är förenlig med demokrati.

Är det inte så att det i Sverige råder demokrati och att vi idag skiljer på religion och samhälle?
Tidningen Metro publicerade för inte så länge sedan en artikelserie i syfte att upplysa om islam och därmed motverka "islamfobi". I en artikel där två imamer intervjuades tillfrågades de hur muslimer i Sverige ska ställa sig i ett antal frågor där svenska och muslimska värderingar kolliderar. På varje punkt blev svaret att islams regler skulle gälla.

Många av dagens nysvenskar har flytt undan just de länder där sharialagarna präglade ens vardag, där förtryck och kvinnoförnedrande politik bedrevs med stöd av islam. Vi syrianer är typexemplet på ett folk som flytt undan allt detta. Vi kom till Sverige för att söka trygghet. Ska då Sverige förändras så kolossalt att vi måste fly igen? Självklart ska svensk kultur dominera och svensk lag gälla alla. Eller ska vissa regler gälla för vissa människor i Sverige? Vad tycker i så fall de iranier som flytt undan den religiösa makthavarna och deras sharialagar i Iran?

De som söker sig till Sverige måste acceptera och respektera de värderingar som finns här, för visst är det så att svenskarna respekterar de lagar som gäller dit de går.
Vad är det som just är så unikt med Sverige som vi bör måna om? Många utav dem som nu bor i Sverige har fått betala ett högt pris för demokratin, och just dessa människor vet också vilken stark innebörd den har. Det är här och nu viktigt att särskilja på demokrati och religionsfrihet.

Vidare vore en övervakning av vad som verkligen predikas i Sveriges moskéer, på motsvarande sätt som i den svenska kyrkan, vara av vikt. När en svensk präst uttalar sig om något som kan tolkas som fientligt, ifrågasätts han av både församlingen, samhället och media. Muslimska imamer tycks däremot kunna uttala sig om både kvinnor, homosexuella och skolan (geografiundervisning där Israel förekommer, religionsundervisning om andra religioner, idrott där pojkar och flickor deltar gemensamt osv.) utan att samhället reagerar. Den sittande ordföranden i Sveriges muslimska råd är känd för att ha fördömt äktenskap mellan icke-muslimska kvinnor och muslimska män. Han menar också att 9-årige flickor är könsmogna och reda för äktenskap.

Är det någon som har undgått vad som sades under konferensen i moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm i somras. En konferens som i stort sett fortlöpte i smyg och där Sheikh Yousef Al-Qaradhawi och hans vänner i rådet uppmanar till mord och självterrorism. Det fastslogs också att självmordsterrorism mot israeler är ett "nödvändigt heligt krig". Läsningen borde få varje demokratiskt sinnad medborgare att reagera oavsett vilken religion vi erkänner oss till.

Idag är det svårt för skribenter såsom Magnus Karaveli att skriva öppna artiklar där mångas åsikter faktiskt uttrycks, utan att bli bemött som invandrarfientlig eller rent ut sagt rasist. Men precis såsom det råder religionsfrihet, existerar även yttrandefriheten. Många immigranter har just upplevt tyngden utav detta, därför är det extra viktigt att våra röster hörs.

Vi vill med denna artikel varna för hur Sverige kan komma att förändras. Vi är själva syrianer och anser inte att immigration eller ”blandning” av kulturer bör förbjudas. Däremot är det skrämmande att se ett Sverige utan den svenska kulturen, ett Sverige där vissa lagar gäller vissa folkgrupper. Hur mycket ska förändras? Var drar vi gränserna?

Obligatorisk närvaro vid gymnastik-, sexual- och annan undervisning måste gälla alla elever i grundskolan. Gränsen ska dras redan här, för om vi ska kunna kräva att svenska politiker inte ska skilja på invandrare och svenskar, måste vi själva låta bli att göra det. I några skolor i Malmö håller man på att utvärdera utbildning på arabiska. En socialdemokrat var för förslaget. Han menade på att barnen skulle förstå mer. Tror någon att de eleverna får det lättare eller blir bättre integrerade av att inte få gå tillsammans med "svenska" elever i en "svensk" miljö?

”Den som tiger samtycker” är ett välkänt ordspråk. Vi vill uppmana våra unga till att göra sina röster hörda, till att tänka efter vid valurnorna, till att reagera på debatter och till att våga säga vad de tycker. ”Våra immigranter till föräldrar” har lyckats ge oss den valmöjligheten, visst är vi skyldiga att ge den till våra barn.

För att läsa artikeln skriven av Magnus Karaveli klicka på rubriken nedan:
Islam är på väg att prägla Sverige

Jenny Aksan & Ninårta Jokhadar, 22 december 2003


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019