» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2776

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Information om SAAFs Riksstämma 2014

SAAF är ett ungt förbund som för varje år stärks och blir större.

Nytt år, nya tag med nya trevliga utmaningar.

SAAF är vad vi tillsammans gör SAAF till. Tillsammans bygger vi för framtiden.SAAFs riksstämma 2014

Dag: Lördag den 5 april

Plats: Södertörns Högskola

Tid: kl. 12:30 - 18:00

Ombudsanmälan görs senast 21 mars.
Samtliga medlemsföreningar har fått informationen skickad till sig sedan mitten av februari.

Vill du som medlem i SAAF delta under riksstämman måste en föranmälan göras till SAAF via e-post: info@saaf.info senast 21 mars.

SAAF söker dig som vill engagera sig på förbundsnivå och i något av våra utskott.
Skicka in din nominering via e-post: info@saaf.info

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF är en självständig, partipolitisk obunden och kristen ideell akademikerorganisation.

SAAF består av självständiga föreningar som är anslutna till högskolornas/universitetens studentkårer.

SAAF behöver och söker JUST DIG.

SAAF´s övergripande syften är att tillvarata syrianska/arameiska akademikers och studenters intressen på det kulturella och sociala planet.

SAAF driver verksamheter bland gymnasieelever, högskolestudenter och utexaminerade akademiker för att uppfylla sina syften och uppnå sina mål. Dessutom arbetar förbundet med att främja studier, entreprenörskap och även skapa ett kontaktnät mellan studenter både inom och utanför högskolorna/universiteten.

Förbundets främsta ändamål är:
• Att vara den paraplyorganisation som skall representera samt hjälpa till att organisera lokala syrianska/arameiska studentföreningar vid svenska högskolor och universitet.

• Att främja ett gott kamratskap genom diskussioner, föredrag, diverse aktiviteter och annan verksamhet.

• Att skapa intresse och debatt kring syrianska/arameiska frågor samt skapa medvetenhet om syriansk/arameisk identitet och kulturarv.

• Att verka för och uppmuntra syrianska/arameiska ungdomar till högre studier.

SAAF´s Utskott:
Media och Marknadsföring
Utskottet ansvarar för förbundets nyhetscommunity - hemsida saaf.info samt tryckmaterial och framställningen av produkter i marknadsföringssyfte.

En mediegrupp kommer att nybildas, vi söker därför bland annat skribenter/journalister, mediekunniga person inom bland annat rörlig bild (film/video) och grafisk design.

Utbildning och Studentutskottet
Utskottet ansvarar för SAAF Ungdom som är en nybildad verksamhetsgren inom SAAF. Utskottet organiserar och bildar nya lokala föreningar i gymnasieskolor där syrianska/arameiska elever studerar. Bland annat har utskottet framställt broschyren “Vad vill du bli när du blir stor?” som är en miniguide kring akademiska studier.

Alumni & Näringslivsutskottet
Utskottet tillvaratar de utexaminerade medlemmarnas intresse, skapar nätverk mellan alumner samt arbetar med framtagandet av tjänster relaterade till arbetslivet, t.ex. CV guider samt SAAF workpool.

Utskottets motto: ”Utbildning är en språngbräda in i arbetslivet”
”Utbildning skapar möjligheter - Nätverk ger jobb”
Ett brett nätverk kan ge dig ett nytt jobb, nya idéer och en roligare fritid.
.

Kultur och Aktivitetsutskottet
Utskottet arbetar med att bland annat stärka den syrianska/arameiska identiteten bland förbundets medlemmar. Utöver aktiviteter efter förbundsmedlemmarnas önskemål anordnar KoA konferenser och seminarier om syrianers/araméers kulturarv, historia, språk och religion. Utskottet ansvarar även för andra evenemang och aktiviteter såsom jubileum, och utbildningshelger etc. Vidare ser utskottet till att den syrianska/arameiska andan genomsyrar förbundets arbete och aktiviteter.

Projekt
Utöver den ordinarie verksamheten driver SAAF projekt inom olika områden i samarbete med andra organisationer.

SAAF´s Föreningar:
SAAF:s verksamhet utgörs av självständiga lokalföreningar vid svenska högskolor och universitet. Samarbete mellan förbundet och föreningarna sker vid olika större arrangemang såsom konferenser föredrag och aktiviteter av olika slag.

Bedros Yevno, 18 mars 2014


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019