» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 4

Medlemmar: 2775

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Pojkdrömmen om att doktorera blev sann för Zeki Yalcin

SAAF kommer under hösten publicera en artikelserie på sju delar om hur Syrianska/Arameiska forskare i Sverige ser på sin forskning.

De beskriver sina forskningsområden och berätta varför de har valt att studera vidare till forskare. De kommer också att berätta kort om hur de anser att forskningen har påverkat dem som människor och de delar också med sig av sina erfarenheter till alla som har funderat på att bli doktorand på något lärosäte.

De syrianska/arameiska forskarna som SAAF har intervjuat har doktorerat på olika universitet i Sverige och inom vitt skilda discipliner.


Zeki Yalcin gick den långa och mödosamma vägen till en doktorsexamen i historia. Redan som gymnasist i Istanbul drömde han om att forska. Idag har drömmen förverkligats genom hans forskning på Landsorganisationen (LO).

Zeki Yalcin studerade på universitetet mellan 1993 och 2000. Därefter blev det forskarstudier i historia år 2003 och disputation så sent som år 2010.Zeki Yalcin forskade om LO:s inställning till invandring som fenomen och till invandrare som arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Facklig gränspolitik heter avhandlingen där han har byggt upp en analysmodell som kallas för gränsmodellen.

För att kunna beskriva processen över hur LO bemöter invandringen till Sverige och den invandrade arbetskraftens resa till att bli ”vanliga arbetstagare” har Zeki Yalcin delat in den här processen i tre politiska områden eller gränser. I den första gränsen som han kallar för den yttre gränsen beskrivs hur LO:s inställning till invandring sett ut över tid. Här analyseras invandringspolitiken och LO:s ambitioner att påverka den. I den andra gränsen som han kallar för den inre gränsen beskriver han LO:s inställning till invandrare som arbetssökande och arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. Här är det invandrarpolitiken på arbetsmarknaden som analyseras. I den tredje gränsen som Zeki Yalcin kallar för den innersta gränsen beskriver han hur LO ser på invandrare som fackligt anslutna i Sverige och deras möjligheter att göra sig hörda inom fackföreningsrörelsen. Här det LO:s interna politik som analyseras. Modellen omfattar således LO:s syn på en ”invandrares” resa över den svenska riksgränsen och in till arbetsmarknaden och omvandlingen till en ”vanlig” arbetare som är facklig organiserad. Perioden som undersöks är från åren 1946 till 2009.

Ville forska på Seyfo från början

Zeki Yalcin fick, efter sin magisterexamen i historia, ett erbjudande som forskningsassistent på Södertörns högskola. Han berättar att man som forskningsassistent gör ett ”hundår” med dålig betalning, men skaffar sig erfarenhet. Tänker man på pengar ska man inte forska, särskilt inte i samhällsvetenskapliga ämnen, upplyser han. Nyfikenhet och att man brinner för ämnet ska vara drivkraften för att det ska fungera.

⁃ Under min tid på Södertörn lyckades jag övertyga prof. David Gaunt att forska om Seyfo. Jag jobbade med honom i två och ett halvt år och tanken var att han skulle vaska fram forskningsmedel åt mig men det lyckades inte, säger Zeki Yalcin.

I jakten på Seyfo flyttade Zeki Yalcin till Uppsala universitet där han arbetade med folkmordsstudier på Huga Valentincentrum. Han arbetade där i ett halvår med ett löfte om en doktorandtjänst men den var inte aktuell förrän om två år. Zeki Yalcin kunde inte tänka sig att arbeta som forskningsassistent i två år till och av den anledningen sökte han till Örebro universitet och skickade in två avhandlingsprojekt i sin ansökan.

⁃ Den ena handlade om Seyfofrågan och den andra om Landorganisationernas syn på invandringen. Den senare var på tre sidor mot den förra som var på 30 sidor. Jag visste någonstans att det skulle vara svårt att få igenom Seyfo som avhandlingsämne och ville därför gardera mig. Dessutom fanns det ingen som kunde handleda mig om ämnet Seyfo vid Örebro universitet. Jag blev antagen för att skriva om LO. Jag hade hellre forskat om Seyfo, förklarar Zeki Yalcin.

Nyfikenhet och struktur är viktiga egenskaper

Nyfikenheten är nog den viktigaste egenskapen som en person kan ha för att lyckas med forskarstudier, enligt Zeki Yalcin. Dessutom anser han att struktur är en viktig egenskap för att nå framgång. Strukturen är viktig eftersom forskarstudenten måste bearbeta av en stor mängd information och kunskap, vilket kräver struktur. Struktur är också viktig i samband med ansökan.

⁃ Jag rekommenderar att alla som söker till en doktorandtjänst arbetar igenom sin ansökan noggrant. En strukturerad ansökan ger ett positivt intryck utöver innehållet förstås. Man ska visa att man har koll på läget och det gör man med en tydlig struktur i ansökan. Själv satte jag avtryck med hjälp av min ansökan just för att den var välstrukturerad och ordentligt skriven, tipsar Zeki Yalcin.

En annan viktig faktor är att man är smart och att man är någorlunda lågmäld. Forskarvärlden är tyvärr strikt hierarkiskt och det finns en seminariekultur som man måste känna till. Denna kultur kan variera från lärosäte till lärosäte och enklaste sättet att hantera detta är man inte sticker ut hakan för mycket. Men man bör samtidigt inte vara tillbakadragen.

⁃ I forskarseminariet ska man inte prata bara för att göra det utan endast göra det när man har goda och välgrundade argument. Det gäller att man har en balans i framtoningen, menar Zeki Yalcin.

Frågan är vad Zeki Yalcin hade gjort om han inte valde forskarbanan? Han svarar rakt ut att det inte fanns några andra alternativ för honom än just forskningen. Hans tre hundår som forskningsassistent vittnar om hans målmedvetenhet om inte annat. Men han har också under studietiden garderat sig genom att öppna andra valmöjligheter ifall han inte skulle lyckas. Zeki Yalcin har till exempel läst till gymnasielärare i samhällskunskap och historia och han har också varit med om att starta restaurangkedjan Grekiska kolgrillsbaren som är under expansion. Det är en säkerhet som Zeki Yalcin har byggt upp för att gardera sig mot en eventuell sysslolöshet efter doktorandtjänsten också eftersom ingen är garanterad en plats i den akademiska världen bara för att man har tagit en doktorsexamen.

⁃ På disputationen är man en hjälte för dagen men dagen efter är man en konkurrent till de andra forskarna i forskarsamhället eftersom det inte finns forskningsmedel och undervisningstimmar till alla doktorer, säger Zeki Yalcin.

I en del discipliner som i tekniska och medicinska ämnen finns det större möjligheter att gå vidare med forskningen utanför universiteten och högskolorna men i de flesta andra ämnen är det rätt kärvt.

Hunger, tvivel och fokus

Zeki Yalcin berättar om tre faser som nästan alla doktorander genomgår från antagningen till forskarstudier till disputation. Den första fasen är hungersfasen där doktoranden är hungrig över att lära sig mer och arbetar med sitt forskningsprojekt med enorm glädje. Doktoranden slukar i sig böcker och vill greppa allt som går att greppa. Den andra fasen är misstänksamhetens fas. Doktoranden börjar nu tvivla över sin förmåga och över hur han ska hantera all den kunskap som är förvärvad. Kan jag ro i hamn det här projektet? Kan jag avsluta min forskning? Den andra fasen är enligt Zeki Yalcin en fälla som en del inte kan ta sig ur. Här har handledaren ett stort ansvar att styra doktoranden i rätt riktning. Den tredje fasen är blindhetens fas. En total fokus på projektet där allt annat hamnar i periferin.

Drömmer du om att doktorera så gör det till varje pris, uppmanar Zeki Yalcin. Ge inte upp och häng kvar i den akademiska miljön även om det inte finns några doktorandtjänster för tillfället. Ta möjligheten att arbeta som forskningsassistent även om du förlorar ett par år på det. Ge inte upp utan kläm fast dig, prata med dina lärare. Gå på forskarseminarierna, visa dina framfötter och bygg ett kontaktnät. Om du är kvar på institutionen och visar att du vill kan en tjänst dyka upp. Om du har skrivit en bra uppsats så publicera den i en vetenskaplig tidskrift. Det ger dig konkurrenskraft menar Zeki Yalcin.

Vidare upplyser Zeki Yalcin om att betygen måste vara på topp för att ha en god chans att komma in som doktorand.

Forskningen har påverkat Zeki Yalcin både positivt och negativt

Alla akademiska år har varit en pojkdröm som gått i uppfyllelse för Zeki Yalcin men han avslöjar samtidigt att forskningen har påverkat honom både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att han kan tänka flera steg framåt och vara väl förberedd när saker och ting sker. Han är strukturerad, organiserad och kan hantera en enorm mängd fakta. Det är viktiga egenskaper som Zeki Yalcin är stolt över. Det negativa är att när han sitter i oakademiska sociala sammanhang omvandlas han ofta till en tyst människa på grund av att samtalen inte ger så mycket. Det går inte att diskutera på djupet och han kan inte ställa relevanta frågor som kan upplevas som besvärande.

⁃ En del människor som inte är lärda är inte vana vid akademiska frågor. Det här är en arbetsskada helt enkelt som gör mig introvert och för att inte förstöra det sociala samkvämet för de andra blir jag tyst, berättar Zeki Yalcin.

För tillfället kombinerar Zeki Yalcin föräldraledighet, eller hemmaman som han skämtsamt säger, med att utveckla restaurangkedjan Grekiska kolgrillsbaren, men tänker nostalgiskt på den period i hans liv där pojkdrömmen gick i uppfyllelse. Doktorandtiden är en extremt intellektuell stimulerande period där du får lön för att arbeta och forska med det du älskar mest av allt. Zeki Yalcin hoppas att många inom vårt folk hittar en väg till forskarstudier.

Faktaruta


Namn:
Zeki Yalcin

Ålder: 40 år

Familj: Gift och har tre barn
Forskare i: Historia
Lärosäte: Örebro universitet

Bästa forskarminnet: När jag kom på min gränsmodell och själva disputationen förstås.

Akademisk förebild: Många, men sociologen Max Weber är nog den främste.

Jean Azar, 8 januari 2013


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Tacos & Filmkväll - Stockholm
15 oktober 2019

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019