» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2776

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Juhanes Aydin använder skog istället för olja

SAAF kommer under hösten publicera en artikelserie på sju delar om hur Syrianska/Arameiska forskare i Sverige ser på sin forskning.

De beskriver sina forskningsområden och berätta varför de har valt att studera vidare till forskare. De kommer också att berätta kort om hur de anser att forskningen har påverkat dem som människor och de delar också med sig av sina erfarenheter till alla som har funderat på att bli doktorand på något lärosäte.

De syrianska/arameiska forskarna som SAAF har intervjuat har doktorerat på olika universitet i Sverige och inom vitt skilda discipliner.


I sin forskning designade Juhanes Aydin katalysatorer i labbsalen och arbetade med att ta fram nya kemiska reaktioner. Han berättar att forskningen är kul men också att forskaren pressar sig själv till max för att kunna uppnå goda resultat.Juhanes Aydin började sin doktorandtjänst 2004 och disputerade drygt fem år senare 2009. Han har forskat inom metallorganisk katalys vilket innebär att man adderar en liten mängd katalysator till en kemikalieblandning för att påskynda reaktionsförloppet. En katalysator kan närmast liknas vid ett kemiskt ämne som accelererar kemiska reaktioner av olika slag utan att själv förbrukas.

- Jag arbetade med att designa och syntetisera katalysatorer som var effektiva. Jag studerade mekanismer, gjorde kvantmekaniska beräkningar och arbetade med att uppfinna nya typer av reaktioner, förklarar Juhanes Aydin.

Idag arbetar han inom cellulosabranschen där målet är att vi ska utnyttja råvaror som kommer från skog och natur istället för olja. Tanken är att ge materialen användbara egenskaper som till exempel super hydrofobicitet (vattenavstötande egenskaper), flamskydd, rötskydd och smutsavvisning. Efter disputationen 2009 ägnade han sig åt postdoktorala studier i Spanien. Dessutom har han provat på att arbeta inom olika branscher som har anknytning till kemin som till exempel medicin, olja och administrativa arbeten med kemikaliedatabaser.

- Jag har valt att arbeta inom trä, textil och pappersbranschen (cellulosa) och arbetar idag som produktutvecklingschef på OrganoClick. Jag har valt detta eftersom jag känner att möjligheterna inom cellulosabranschen är lukrativa och man kan göra stor miljö- och samhällsnytta, berättar Juhanes Aydin.

Om själva forskningen säger Juhanes Aydin att det är väldigt kul och fritt. Men doktoranden lever samtidigt under press i jakten på att ständigt prestera och visa goda forskningsresultat. Men den här pressen är en situation som Juhanes Aydin finner stimulerande och han verkligen trivs med att ha många bollar i luften.

- Vi får träffa mycket branschfolk i samband med att vi får vara med i olika samarbetsgrupper och gå på internationella konferenser. Det är också väldigt tillfredsställande med kontrasterna i arbetet som forskare tycker jag. Vi får dels sitta framför skrivbordet för att designa och arbeta fram teoretiska modeller, dels gå ut och utföra experimenten för att ta reda på om de verkligen fungerar, tillägger Juhanes Aydin.

Tålamod, självständighet, innovation och mental styrka är egenskaper som Juhanes Aydin anser att en bra forskare bör ha. Han säger att det är lätt att man fastnar i ett spår och behöver ta sig ur för att inte förlora dyrbar tid.

Juhanes Aydin är naturvetare vilket med all rätt kräver en akademisk utbildning som han också har gått igenom. Om han inte hade valt den naturvetenskapliga vägen hade han nog utbildat sig inom ekonomi eller juridik. Hur som helst säger han att en akademisk utbildning har varit ett måste för honom och något annat alternativ har aldrig funnits.

På frågan om forskningen har påverkat Juhanes Aydins liv svara han lite prekärt att han antar att forskningen har gjort honom mer vidsynt. Forskningen har också gett honom ett kritiskt förhållningssätt. Han tar till exempel det som sägs och hörs i media som han inte sväljer med hull och hår utan läser mellan raderna i nyhetsflödet och analyserar innehållet källkritiskt.

- Jag har blivit än mer tålmodig och kan hantera problem och lösa dessa på en helt annan nivå än förut. Men jag har också fått insikt i människans litenhet och hur länge vi människor har fått kämpa för att komma där vi är idag. Med andra ord har jag nog blivit lite mer ödmjuk för tillvaron jag lever i, säger Juhanes Aydin.

Den som har funderat på att forska vill Juhanes Aydin tipsa om att det är fördelaktigt att vara mentalt stark. Du ska intala dig själva om att alla som har lyckats bli något stort är helt vanliga människor som mig och dig. Nobelpristagaren, kirurgen, juristen, doktorn, astronauten, direktören och psykologen är vanliga människor som har samma bekymmer som oss andra. De äter ju precis samma mat som oss, gråter och skrattar som mig och dig. Låt ingen pränta in i dig att det är för svårt. Jo, man får kämpa, men det får man om man ska uppför en backe också. Ibland får man offra vissa saker, men det gäller att se längre fram och belöningen kommer aldrig försent avslutar Juhanes Aydin.

Faktaruta
Namn:
Juhanes Aydin
Ålder: 35 år
Familj: Fru Helén Aydin och sonen Moses Oasis Aydin.
Forskare i: Bakgrund inom metallorganisk katalys och jobbar idag inom cellulosa branschen med organokatalys samt klick kemi.
Lärosäte: Magister- och doktorsexamen vid Stockholm universitet samt postdoktorala studier vid ICIQ Spanien.
Bästa forskarminnet: Alla trevliga människor man träffar och känslan av att tänka ut något på kontoret som sedan blir en jackpot på labbet.
Akademisk förebild: Bar Ebroyo samt alla hårt arbetande och inspirerande lärare man haft.

Jean Azar, 9 december 2012


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019