» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 4

Medlemmar: 2775

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Tillbaka blick - SAAF under åren

Skribenten Jean Azar har träffat Bedros Yevno för en personlig intervju om utvecklingen av akademikerorganisationen. Bedros Yevno berättar om hur SAAF startade och om motgångarna och framgångarna under de senaste 5 åren som förbundsorganisationen har funnits. Han berättar också om vart SAAF är på väg och var SAAF kommer att stå om ett decenium.Det började för nio år sedan den första oktober 2002 med diskussioner i ett forum om var syrianer/araméer pluggar någonstans och vart alla befinner sig? Bedros började studera vid Stockholms Universitet hösten 2002 och såg fram emot detta väldigt mycket, men något saknades, samhärigheten bland sitt eget folk, fanns det inget som samlade alla vid skolan? Vart var alla? På den tiden var antalet syrianer/araméer ett fåtal som studerade vidare och alla var utsprida i landets lärosäten. Chattforumet TurAbdin ledde vännerna Bedros Yevno och Jenny Hanna (Aksan) som kände samma sak, till idén om att starta upp en förening för syrianer/araméer vid Stockholm universitet som tidigare saknats. Tidigare försökt hade gjorts men inte lyckats så väl.

- Vi bestämde oss för ta initiativet att starta föreningen och bjöd därefter in andra syrianska/arameiska akademiker i Stockholms universitet för en träff där vi först bekanta oss med varandra och därefter presenterade vi idén med föreningen och en fråga ställdes till dem samlade: Ska vi bilda föreningen? Ett jakande JA från samtliga och därefter ställdes den andra frågan, Namnet på föreningen, vi hade två förslag: Syrianska/Arameiska Studentföreningen eller Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen, efter några minuters diskussion om fördelar och nackdelar beslutades för det senare namnet Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen vid Stockholms Universitet. Alla närvarande såg verkligen fram emot detta och ett gediget arbete gjordes för att få en stuktur på föreningen. Från början var vi runt 12 personer som träffades 1 oktober 2002 där en styrelse tillsattes för att ta fram stadgar och en logotyp till föreningen. De som träffades första gången var förutom Jenny och jag var bland andra Emanuel Öz, Kennedi Samuels (Akdogan), Emanuel Öz, Ilhan Aydin, Jan Jacobsson, Daniel Rosblom, Markus Khoury, Mikael Jene, Timur Kulhan, men fler anslöts sig till oss snabbt därpå, bland annat Maria Zeito samt Alexander Youssef som satt med i styrelsen säger Bedros Yevno, ordförande i SAAF.Från början var alltså SAAF en lokal förening för syrianska/arameiska akademiker i Stockholms universitet. Syftet med att starta SAAF var att samla och organisera och hjälpa studenter att komma tillrätta med studierna i Stockholms universitet.
Tanken är att föreningen ska skapa sammanhållning mellan de syrianska/arameiska studenterna vid SU samt hjälpa nya studenter in i den syrianska/arameiska gemenskapen och universitetet. Föreningen jobbar aktivt med att anordna diverse arrangemang så som nöjen, föreläsningar samt försöka engagera ungdomar i frågor som berör det syrianska/arameiska folket, deras identitet och kultur.

Vidare vill SAAF hjälpa nya studenter att komma till rätta på universitetet samt hjälpa dem som redan studerar. Genom att skapa en gemenskap bland studenter på universitetet hjälper de även varandra att slutföra slutföra studierna. SAAF ville också vara informationsgivare för gymnasiestuderande. Genom att synas hoppas SAAF kunna uppmuntra fler syrianer/arameér till högre studier. Målet är att SAAF ska fungera som en brygga mellan syrianer/arameér och universitetet helt enkelt.

SAAF ville ge nya studenter vägledning och föreningen planerade och genomförde olika former av aktiviteter. Efter någon månad visade KTH intresse och representanter för SAAF vid Stockholms universitet presenterade konceptet för dem. Vid den här tiden byggdes även en enkel hemsida för att kommunicera med de nya studenterna.

- Vi hade från början en statisk och enkel hemsida med adressen: www.saaf.tk (gratis domänadress på den tiden) som snabbt fick många besökare. Från hösten 2003 lanserades en tidigare version av dagens nuvarande hemsida, saaf.info v. 1.0 och fram till idag har vi haft samma hemsida som utvecklades av Jacob Gevcen. Sedan starten till idag har hemsidan hängt med i olika svängar och ”krig” i form av serverkraschar, hemsidakraschar och sabotage men har efter alla omständigheter överlevt. Hemsidan har varit en viktig plattform för SAAF där medlemmar har kunnat nå varandra och där styrelsen har kunnat kommunicera med sina medlemmar, saaf.info är en viktig del av organisationen tillägger Bedros Yevno, ordförande för SAAF.Efter att KTH anslöt sig till SAAF 2003 följde Södertörns högskola efter och Örebro universitet var inte sena med att göra sällskap. Under början av 2004 kom också Karolinska institutet in i SAAF följt av Mälardalens högskola, Linköping, Gävle, Uppsala, Göteborg och Jönköping. SAAF är också på väg att startas vid Luleå högskola och Skövde högskola.

Större genomslagskraft med en gemensam styrelse
Att bilda föreningar under samma namn och mål gjorde att SAAF blev mer slagkraftiga utåt. Det har med åren, tidigare och efter, bildats liknande studentföreningar men de har hållit ut i ett max något år innan de har upplösts. Men SAAF har växt allt starkare med åren trots hinder och motgångar. Från början var de helt självständiga men inlämmades sedan i Syrianska Ungdomsförbundets (SUF) utskott Syrianska StudentNätverket, SSN som bestod av representanter för dem olika föreningarna. Då Studentutskottet på SUF var vilande fyllde SAAF dess plats.

2004 lades en ny organisationsstruktur upp för SAAF där målet var att inom ett par år bli helt självständiga som ett förbund för att inte tära på SUF´s verksamhet och tillgångar då verksamheten växte allt mer och krävde mer fokus och satsningar. Den 1 maj 2006 bildades förbundet SAAF efter att representanter från dem olika SAAFöreningarnas träffades klubbades det igenom att bilda förbundet SAAF, detta var redan välförankrad sedan tidigare och tiden var mogen för detta nu.

Hinder på vägen
SAAF har varit lite motarbetade från det egna ledet berättar Bedros Yevno. Han menar på att akademikerorganisationen har betraktades som en konkurrent till de etablerade syrianska/arameiska organisationerna men i själva verket varit ett komplement till dem befintliga organisationerna. Man har inte förstått vikten av SAAF för vårt folk och inte tagit organisationen på allvar då man var liten och inte hade så stark ekonomi menar han. Utlovade ekonomiska stöd halverades och under något år uteblev, tyvärr.

- SAAF är ingen konkurrent till de syrianska/arameiska organisationerna utan ett komplement. Det finns organisationer för de kulturella och för de religiösa och SAAF är för de intellektuella syrianerna/arameér i Sverige och tillsammans är vi mer slagkraftiga och starka, säger Bedros Yevno, ordförande för SAAF.

Bedros Yevno liknar utvecklingsfasen av SAAF med den för SUF och Syrianska Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU). Från början ville inte Syrianska Riksförbundet (SRF) släppa taget om ungdomsförbundet i rädsla för att tappa kontrollen. På samma sätt var de etablerade syrianska/arameiska organisationerna skeptiska till när SOKU bildades. De ville inte släppa kontrollen och det fanns ett visst motstånd. Detta är nog något som kanske ligger i vår organisationshistoria/kultur förklarar Bedros Yevno. Vi är smått rädda för det nya och bekväma i den gamla ordningen.- Under två års tid hade vi det verkligen tufft och skärvt, ekonomin saknades vilket ledde till att engagemang allt mer försvann, vi hindrades för att utvecklas och organisera oss helt enkelt, vi fick inge stöd eller hjälp och utelämnades helt ensamma i mörkret. Det var inte långt ifrån att vi stängde igen då all slit förtärde på en del individer som ännu inte gav upp hoppet om SAAF. Mitten av 2009 blev en räddning för SAAF då en del bidrag kom in, först nu var man berättig att söka större bidrag. Januari 2010 kom den stora räddningen och uppryckningen för SAAF, Ungdomsstyrelsen hade beviljad SAAF bidrag på 1.2 miljoner kronor. Tyvärr tyvärr började nya huvudvärk i med detta bidrag. Intressenter som tidigare legat halvt lågt visade nu större intresse och skapade stora interna problem för SAAF och dess ledning vilket också ledde till ännu mer tärande, orken började ta slut men något fick en att inte ge upp. Vi stod stabilt och enade upp för varandra, säger Bedros Yevno, ordförande på SAAF.

Men idag är SAAF en etablerad organsiation som befinner sig i en expansiv utvecklingsfas. Intresset för SAAF är stort och de är en högt respekterad organisation och en aktör att räkna med.

- SAAF är Unikt!
Vi är det enda syrianska/arameiska akademikerförbundet i världen med vår organisationsstruktur.

Var står SAAF om 10 år?
Bedros Yevno har stora förhoppningar och visioner om SAAF. Om tio år tror han att SAAF kommer att vara en viktig faktor bland vårt folk. SAAF kommer att vara den organisation som kommer att ha alla utbildade samlade hos sig och kan plocka ut intellektuella medlemmar för olika uppdrag till de syrianska/arameiska organisationerna. SAAF formar morgondagens syrianska/arameiska ledare. SAAF kommer också säkert att omorganiseras och omstruktureras under loppet av tio år för att anpassa sig för ”dagens” samhälle och för vårt folks intresse.- Vi kommer att vara den självklara organisationen för alla syrianer/araméer som vill studera och där vi kan ge dem vägledning, nätverkande och samhörighet. Jag tror mycket på nätverkandet mellan medlemmarna. Där kommer SAAF att spela en viktig roll tror jag, säger Bedros Yevno, ordförande för SAAF.

En av visionerna som Bedros Yevno har med SAAF är att man kommer igång med konsultföretag (Uthyrningsföretag av akademiker med syriansk/arameisk bakgrund) som man idag har döpt till Syriac/Aramaic Academy Work Pool eller SAAF Work Pool, helt enkelt SAAF - Konsultförmedling där medlemmar som faktiskt besitter stor och bred kompetens kan hyras ut till olika företag, lik dagens olika akademic work och studentconsulting. En annan vision är att forma och bilda syriansk/arameisk akademin för att leda olika projekt som ska främja utvecklingen av vårt folk. Det kan till exempel handla om att utforska och utveckla vårt folks språk och kultur, ta fram olika studiematerial inom området för att bevara detta. Sedan berättar Bedros Yevno om att utveckla SAAF Fonden som ska stötta och hjälpa syrianer/araméer främst i hemländerna med studier i form av inköp av skolmaterial och andra skolinventarier som behövs. Bedros ser också gärna att man kommer igång med SAAF´s Alumniutskott och utvecklar utskottet där medlemmar nätverkar sinsemellan lik kanske näringslivsdagar.

Jean Azar, 30 november 2011


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Tacos & Filmkväll - Stockholm
15 oktober 2019

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019