» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2751

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Lidande och glädje i ett kristet liv

Jag skriver denna krönika med anledning av en tidigare krönika om synen på vad som är meningen med livet. Den kan därför verka osammanhängande ibland men syftet borde ändå framgå klart. Den tidigare krönikan handlade om att leva livet precis som man ville, följa sina egna tankar utan att bry sig om andra och söka njutning. Jag skriver för att jag har en helt annan syn på vad som är meningen med livet.

Att helt leva efter sina egna värderingar skulle skapa kaos i tillvaron för man skulle aldrig veta vad som väntar bakom hörnet. Ett samhälle skulle aldrig kunna funka med enbart en individualistisk moral, då skulle inte två kunna mötas eller bygga upp någonting. Och hur skulle du kunna undvika synden i varje människa och i din tillvaro? Synden essens är avundsjuka, hat och ambivalens. Dessa mäktiga krafter genomsyrar det mänskliga livet här på jorden. Jesus Kristus, Gud själv, däremot har genom sitt evangelium pekat på det sanna mänskliga livet, som går ut på tjänandet. Kärleken till din nästa även om det kostar dig livet är grundläggande i den kristna antropologin, här finns det inget utrymme för egoism eller att njuta till max av de världsliga lustarna. Det du, dvs förra krönikören, inte räknar med i din livssyn är ondskans konkreta närvaro i våra liv, ta en titt bara i din omgivning. En av de tidiga kyrkofäderna sa: ”Av alla ingivelser är den mest fruktansvärda att följa sitt eget hjärta, det vill säga sin egen tanke och inte Guds lag. I längden blir det människan till olycka att hon inte kände mysteriet och inte fann de heligas väg så att hon kunde verka på den. Nu är tid att arbeta för Herren, för frälsning vinner man på bedrövelsens dag.”

Jesus Kristus liv kantades knappast av njutningar eller av att vandra sin egen väg, nej han påminde sin omgivning att han är ett vittne åt Gud. Han främsta mål var att peka på ondskan och syndens närvaro i världen vilka drog människan genom lögner och lustar bort från Gud. Kristus följde frivilligt av kärlek för varje människa sin Faders vilja även om det ledde till hans död på korset. Jesus vänder sig till varje människa och säger ” Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också sonen (Joh. 5:19). Och vidare säger Jesus ”Tag ditt kors och följ mig. (Matt. 10:38, Mark, 8:34). Ett kristet liv handlar om att lida och inte att kasta sig på allhanda njutningar. Givetvis rymmer det kristna livet också lycka, skönhet och kärlek men dessa är gåvor av den barmhärtige Guden som skapade allt gott. Det är naturligtvis en andlig vishet som krävs för att upphöja sig över den materiella/immanenta världen till den andliga/transcendenta världen. Många har genom askes och avhållsamhet besegrat denna världens lustar, den store profeten och kungen David ropar till Gud ”Vad jag älskar din lag, jag begrundar den dagen lång.” (Ps 119:97) Många är de heliga som blivit martyrer i Herrens namn och Paulus säger ”Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden”. (Hebr. 12:4)

Alltså handlar ett syrianskt kristet liv om att inte undvika lidandet och att inte söka njutningar för att dölja det sanna mänskliga livet. Det sanna mänskliga livet som har blivit förkroppsligat i Jesus Kristus rymmer alltså både lidandet och självuppoffring för vår medmänniska, men inte individualistiskt tänkande eller egoistiskt självförverkligande. Munken Thomas A Kempis skrev i boken ”Kristi Efterföljelse” att Gud sade till honom ”Min son, du kan icke besitta fullkomlig frihet, om du icke helt förnekar dig själv. Slagna i bojor äro alla som äga något i sig själva, de som älska sig själva, de giriga, de som alltid söka vad som är mjukt och behagligt och icke vad Jesus Kristus tillhör, utan merendels dana och hopfoga något som icke skall bliva beståndande. Ty förgängligt är allt som icke har sitt ursprung i Gud. Behåll i minnet det korta och allt sammanfattande ordet: Begrunda detta i ditt sinne, och när du till fullo rätta dig därefter, skall du förstå allt.”

Naturligtvis är detta något som är mycket svårt att uppnå för oss som lever i världen. Tänk på att de tidiga kyrkofäderna och helgonen lämnade allt och gick ut i öknen och levde i grottor för att komma ifrån alla njutningar. De gav upp all mänsklig ära, makt och rikedomar för att leva ett liv i total hängivenhet åt Gud. Gud är universums mening och mål, och har man inte insett detta, ja då vältrar man sig i syndens allhanda lustar. Men för de som har kommit till insikt vet att människans liv präglas av nåd och synd samtidigt, och att även om det är svårt att säga nej till synden så måste man försöka som Thomas skriver: ”Att alldeles avvisa allt detta går icke för sig, eftersom naturen måste hållas vid makt, men att trakta efter sådant som är överflödigt och mera till förnöjelse, det förbjuder den heliga lagen.” Någon av ökenfäderna sade: ”Så ofta jag var bland människor, kom jag alltid därifrån såsom i mindre mån människa.”

Efter att visat att ett kristet liv handlar om lidelse kanske många börjar tvivla på hur de skall klara av det men det är inte heller meningen att man direkt ska börja utsätta sig för lidelser, utan man tar ett steg i taget. Det viktigaste är dock att lidelsen på ett andligt sett förbytts i glädje. Därför lider man i glädje även om det låter motsägelsefullt. Men häri ligger också mysteriet och visheten att skilja på andlig lidelse så att man inte gör fel. Den kloke vet när han ska gråta och när han ska skratta. Annars finns risken att djävulen kastar människan i förtvivlan, hopplöshet och försvagar moralen och då har man förlorat hela meningen med att lida för Kristi skull. Aposteln sa: ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.” (Fil. 4:4) Alltså är glädjen frukten av Den Helige Ande (Gal. 5:22).

Därför Krönikör, kan jag inte hålla med dig om din syn på meningen med livet såvida inte målet för alla dina önskningar och böner är att Guds vilja må helt ske i dig. I detta måste vi eftersträva ett liv präglat helt efter Herrens vilja och inte bara jordiska njutningar! Ett kristet liv som levs i enlighet med Guds vilja avslöjar för oss människor gudomliga hemligheter som är bortom det mänskliga förståndet, känslor och synfält.


K.A. & Y.G., 8 oktober 2004


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019