» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
Utbildning Aktiviteter Artiklar Nöje
UU MDH KI KTH ORU SH HIG SU LIU LHS

  SAAF
Inloggade: 1

Medlemmar: 2784

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Föreninginformation om SAAF LHS

Lärarhögskolan i Stockholm startade 1956 och är landets enda fristående specialhögskola för lärande. Att utveckla kunskap om lärande för människors växt, bildning och välfärd - är en övergripande ambition som genomsyrar all vår utbildningsverksamhet. Vi är en högskola där en mångfald av erfarenheter och kunskapskvaliteter bildar grund för kunskapsutveckling. En nära samverkan med samhället omkring oss är viktig för högskolans utveckling. Bland våra utbildningar kan man hitta lärarprogrammet, studie- och yrkesvägledarutbildningen samt påbyggnads- och vidareutbildningar.
Idag studerar ca 15 000 personer på LHS. Studenterna har bred spridning vad gäller social bakgrund; 82% är kvinnor, 21 % har utländsk bakgrund och medelåldern är mellan 25-30år.


Campus Konradsberg - en mötesplats kring lärande
Lärarhögskolan har ett campus som lever - ett kulturellt centrum som inbjuder till dialog. Från och med 2004 finns all verksamhet samlad på vårt campus som ligger centralt i Rålambshovsparken på Kungsholmen. Ett samlat campus ses som en viktig förutsättning för Lärarhögskolans mål att bli ett nationellt kunskapscentrum kring lärande och lärandeprocesser. Lärarhögskolans många utbildningar och expanderande forskning och uppdragsutbildning med inriktning på didaktik och pedagogik, får en samlad forsknings- och undervisningsmiljö. Lärarhögskolan kan även ge skräddarsydd fortbildning på uppdrag av t ex en kommun eller en skola.

Internationalisering
Studenterna kan förlägga delar av sin utbildning utomlands. Lärarhögskolans lärare och forskare samarbetar med lärare och forskare i andra länder. Lärarhögskolan har utbytesavtal med universitet i Europa, Nordamerika, Australien, Asien och Afrika och deltar i flera utbytesprogram.

Breddad rekrytering
Den sociala sammansättningen bland studenterna vid Lärarhögskolan i Stockholm överensstämmer i stort sett med befolkningen i Storstockholm. Samma andel med arbetarbakgrund (28%) finns bland studenter och befolkning. Att Lärarhögskolan i Stockholm når sina mål för breddad rekrytering av studenter innebär på sikt att även lärarkåren i skolan kan ge en god spegling av samhällets mångfald.

Projektet "Under ytan"
Fram till April 2007 nu ingår Lärarhögskolan som partner i ett EU-projekt inom programmet Equal som syftar till att förstå och förändra normer i skolan, med fokus på frågor om heternormativitet, genus och sexuell läggning.
www.lhs.se
Kontakta LHS
Lärarhögskolan i Stockholm
http://www.lhs.se
08-737 55 00 (vxl)

» Information om LHS

Kontakta SAAF LHS
Org.nr: 802425-0485
Adress: SAAF LHS c/o Rihan Gourie Orrstigen 14, 3 tr 151 63 Södertälje
» info@saaf.info

Aktiviteter

Nyheter
Lärarutbildningen förs in i Bologna-systemet

Regeringen har fattat beslut om att införa lärarutbildningen i Bologna-systemet. I och med detta beslut är nu all svensk högre utbildning inpassad enligt detta system. Bologna-systemet är ett europeiskt samarbetsprojekt. Det syftar till att öka studenternas rörlighet och anställningsbarhet. Alla examina inordnas i endera av tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Frågan om lärarutbildningens Bologna-anpassning har varit olöst för länge. Den förra regeringen lyckades inte nå ända fram. Men lärarutbildningen är i stort behov av internationalisering och det gläder mig att vi nu, efter ingående diskussioner med olika intressegrupper, kommit fram till detta beslut, säger utbildningsminister Lars Leijonborg i en kommentar.

Det förslag regeringen beslutat om innebär följande:
Lärarexamina med inriktningar som kräver 3 - 3,5 års utbildning inplaceras som examen på grundnivå. Där finns utbildning till verksamhet i förskola, förskoleklass och fritidshem. På grundnivå finns också yrkeslärar- och modersmålslärarutbildningen. Liksom hittills kan examen med inriktning mot grundskolans tidigare år ("låg- och mellanstadiet") avläggas på grundnivå.

Lärarexamina med inriktningar som kräver minst fyra års utbildning och vissa fördjupningsinslag inplaceras på avancerad nivå. Där finns utbildningar till lärare på grundskolans senare del ("högstadiet") och gymnasielärare.

Lärarstudenter med inriktning mot grundskolans tidigare år ges möjlighet att avlägga en lärarexamen på avancerad nivå. Detta ger dem grundläggande behörighet till forskarutbildning, vilket är en nyhet jämfört med dagens examen.

Jämfört med det förslag som gick ut på remiss har regeringen förtydligat skrivningarna om ämnesfördjupning och gjort några förändringar vad gäller studenters examensarbeten.

För mer information kontakta studievägledningen vid Lärarhögskolan Tel: 08-737 99 66

Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Nationell nätverksträff
14 december 2019

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta
Facebook
Linkedin

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019