» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
Utbildning Aktiviteter Artiklar Nöje
UU MDH KI KTH ORU SH HIG SU LIU LHS

  SAAF
Inloggade: 3

Medlemmar: 2786

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  ForumStockholms UniversitetStockholms universitet är ett storstadsuniversitet med bredd och nära kontakt med samhället - både ur ett lokalt och internationellt perspektiv. Det är regionens centrum för högre utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och naturvetenskap.

Stockholms universitet är en av landets största utbildningsanstalter med sina ca 34 000 studenter. Dessa kan välja mellan cirka 900 kurser - allt från kinesiska, teatervetenskap, juridik, kriminologi och statsvetenskap till fysik, kemi, naturgeografi och biologi - och ca 40 utbildningslinjer/motsv. Universitetet tillhör Stockholmsområdets större arbetsgivare med sina cirka 6  000 medarbetare.

Forskningen är inriktad både mot grundforskning och mer tillämpad forskning och omfattar de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena.


Verksamheten vid Stockholms högskola, som 1960 blev det statliga Stockholms universitet, inleddes i liten skala med en serie föreläsningar i matematik, fysik, kemi och geologi hösten 1878. Dessa var även öppna för en intresserad stockholmspublik. Än idag anordnar universitetet varje termin öppna föreläsningar med olika teman. Syftet med dessa är att i populärvetenskaplig form ge exempel på den forskning som bedrivs vid universitetet. 1904 fick högskolan examensrätt och 1906 utdelades den första doktorsgraden. Året därpå bildades den juridiska fakulteten, 1920 den humanistiska och 1964 den samhällsvetenskapliga. 1960-talets kraftiga ökning av antalet studenter gjorde lokalerna kring Observatoriekullen i innerstaden överfulla och det fanns inga möjligheter att expandera.

1970 började den stora utflyttningen till Frescati, strax norr om staden. Idag finns de flesta av universitetets drygt 80 institutioner, universitetsbiblioteket och förvaltningen i Frescati. I Södra huset finns flertalet av de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga institutionerna. I Arrheniuslaboratorierna finns institutionerna för kemi, biologi, meteorologi, biofysik och genetik. De geovetenskapliga institutionerna geologi och geokemi, naturgeografi och kvartärgeologi samt kulturgeografi är samlade i Geovetenskapens hus. Några institutioner finns i Frescati hage, Kräftriket, Frescati backe och på Sveaplan och ytterligare några inom och strax utanför city. I Frescati finns även Juristernas hus, Allhuset (bokhandel, resebyrå, kårlokaler och restauranger), Frescatihallen och Aula Magna.


Idag är universitetsområdet ett modernt campus som sträcker sig från Sveaplan i söder till och med Bergianska trädgården i norr. Här möts närmare 38 000 människor från ca 100 länder för arbete, studier och forskning, vilket gör universitetet till en mycket internationell miljö. Stockholms universitets läge mitt i världens första nationalstadspark präglas av såväl unika kultur- och naturvärden som närhet till huvudstaden.Kontakta Stockholms Universitet

Stockholms Universitet
Postadress:
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

Tfn: 08-16 20 00, 674 70 00
Fax: 08-15 95 22
Hemsida: www.su.se

Studievägledningen
Besöksadress:
Stockholms universitet, Frescati
Södra huset, Hus A, plan 4.
T-bana: Universitetet

Telefon: 08-16 28 45
Fax: 08-16 13 97
E-post: studentbyran@sb.su.se
Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Nationell nätverksträff
14 december 2019

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta
Facebook
Linkedin

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019