» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
Utbildning Aktiviteter Artiklar Nöje
UU MDH KI KTH ORU SH HIG SU LIU LHS

  SAAF
Inloggade: 3

Medlemmar: 2786

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


 

 

 

 

 

Lärarhögskolan i Stockholm

 

 

Lärarhögskolan i Stockholm startade 1956 och är landets enda fristående specialhögskola för lärande. Att utveckla kunskap om lärande för människors växt, bildning och välfärd - är en övergripande ambition som genomsyrar all vår utbildningsverksamhet. Vi är en högskola där en mångfald av erfarenheter och kunskapskvaliteter bildar grund för kunskapsutveckling. En nära samverkan med samhället omkring oss är viktig för högskolans utveckling. Bland våra utbildningar kan man hitta lärarprogrammet, studie- och yrkesvägledarutbildningen samt påbyggnads- och vidareutbildningar.

 

Idag studerar ca 15 000 personer på LHS.

 

Studenterna

·  har bred spridning vad gäller social bakgrund

·  är oftast kvinna - 82% (Lärarprogrammet: 78%)

·  är vanligtvis 30 år (Lärarprogrammet: 25 år)

·  har allt oftare utländsk bakgrund - upp till 21%*

·  genomför sina studier (74% har tagit examen efter 7 år)

·  återkommer i stor utsträckning efter examen - 30%

*=Längre utbildningsprogram har färre studenter med utländsk bakgrund - separat statistik saknas.

 

Campus Konradsberg - en mötesplats kring lärande
Lärarhögskolan har ett campus som lever - ett kulturellt centrum som inbjuder till dialog. Från och med 2004 finns all verksamhet samlad på vårt campus som ligger centralt i Rålambshovsparken på Kungsholmen. Ett samlat campus ses som en viktig förutsättning för Lärarhögskolans mål att bli ett nationellt kunskapscentrum kring lärande och lärandeprocesser. Lärarhögskolans många utbildningar och expanderande forskning och uppdragsutbildning med inriktning på didaktik och pedagogik, får en samlad forsknings- och undervisningsmiljö. Lärarhögskolan kan även ge skräddarsydd fortbildning på uppdrag av t ex en kommun eller en skola.

Organisation

Lärarhögskolan i Stockholm är organiserad i tre institutioner, en avdelning för samhällskontakt, ett bibliotek samt nio förvaltningsavdelningar.

 

Personal
Lärarhögskolan har 626 anställda (371 lärare) varav ca 70 procent är kvinnor. Drygt 60 procent är yngre än 55 år. Lärarhögskolans jämställdhetsarbete bedrivs med hjälp av jämställdhetspolicy, ettåriga jämställdhetsplaner samt rekryteringsprogram.

 

Internationalisering
Studenterna kan förlägga delar av sin utbildning utomlands. Lärarhögskolans lärare och forskare samarbetar med lärare och forskare i andra länder. Lärarhögskolan har utbytesavtal med universitet i Europa, Nordamerika, Australien, Asien och Afrika och deltar i flera utbytesprogram.

 

Breddad rekrytering

Den sociala sammansättningen bland studenterna vid Lärarhögskolan i Stockholm överensstämmer i stort sett med befolkningen i Storstockholm. Samma andel med arbetarbakgrund (28%) finns bland studenter och befolkning. Att Lärarhögskolan i Stockholm når sina mål för breddad rekrytering av studenter innebär på sikt att även lärarkåren i skolan kan ge en god spegling av samhällets mångfald.

 

Projektet "Under ytan"
Fram till April 2007 nu ingår Lärarhögskolan som partner i ett EU-projekt inom programmet Equal som syftar till att förstå och förändra normer i skolan, med fokus på frågor om heternormativitet, genus och sexuell läggning.

 

www.lhs.se

 


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Nationell nätverksträff
14 december 2019

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta
Facebook
Linkedin

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019